Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ Haberler
M羹ezzinolu: Sal覺k Bakan覺 olarak bas覺n覺n sal覺kl覺 olmas覺n覺 isterim
T羹rkiye Gazeteciler Konfederasyonu Bakanlar Kurulu Toplant覺s覺 Edirnede Valilik, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odas覺, Edirne Ticaret Borsas覺 ibirliinde Edirne Gazeteciler Derneinin ev sahipliinde yap覺ld覺.
M羹ezzinolu: Sal覺k Bakan覺 olarak bas覺n覺n sal覺kl覺 olmas覺n覺 isterim

Edirne Margi Otel Konferans Salonu’nda gerçekleen Bakanlar Kurulu Toplant覺s覺’na Sal覺 k BakaBAKAN MEZZ襤NOLUn覺 Mehmet Müezzinolu, Vali Vekili Mustafa Ergün, Rektör Prof. Dr. Yener Yörük, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Bakan覺 Nuri Kolayl覺, Edirne Gazeteciler Dernei Bakan覺 Derya Sar覺larl覺, Gazeteciler Cemiyeti Bakan覺(Ankara) Nazmi Bilgin, Konfederasyona üye 8 Federasyon Bakan覺 Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Bakan覺 Mevlüt Yeni, Dou Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Genel Bakan覺 Feridun Faz覺l Özsöy, Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Genel Bakan覺 Mehmet Abdioullar覺,  Güney Dou Anadolu, Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Bakan覺 Talat Akay, 襤ç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (襤GF) Genel Bakan覺 Adem Alemdar, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Genel Bakan覺 Turgut Özdemir, Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Bakan覺 M. Nuri Kolayl覺, Medya 襤htisas Gazetecileri Federasyonu (M襤GF) Genel Bakan覺 Kenan Macit, 70’e yak覺n il cemiyet bakan覺 ve bas覺n mensubu kat覺ld覺.DSC_6455

Bakanlar Kurulu’nun aç覺l覺 konumas覺n覺 Edirne Gazeteciler Dernei Bakan覺 Derya Sar覺larl覺 yapt覺. Sar覺larl覺, toplant覺ya kat覺lan bakanlara ‘ho geldiniz’ dedi ve Bakanlar Kurulu Toplant覺s覺’n覺n baar覺l覺 geçmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra kürsüye gelen Gazeteciler Konfederasyonu Genel Bakan覺 Genel Bakan覺 Nuru Kolayl覺, bas覺n覺n sorunlar覺yla ilgili görülerini aktard覺.

Bas覺n覺m覺z覺n içler ac覺s覺 durumu bizleri rahats覺z ediyor

 

Kolayl覺 “En doudan Trakya’ya, kuzeyden güneye kadar ülkemizin her noktas覺nda bas覺n覺n sorunlar覺 ve çözümü için görev yap覺yoruz. Bugün de Edirne’deyiz. Bize ev sahiplii yapan Edirne Gazeteciler Cemiyeti Bakan覺 deerli meslekta覺m Derya Sar覺larl覺’ya teekkürlerimi sunuyorum” diyerek konumas覺n覺 öyle sürdürdü:

“Bas覺n özgürlüü ve bas覺n özgürlüünü de kapsayan ifade özgürlüü, ça覺m覺zda demokratik yaam覺n olmazsa olmaz覺d覺r.  Çada demokratik toplumlarda halk覺n haber alma hakk覺 bas覺n ve ifade özgürlüüyle mümkündür. Bu hak günümüzde sosyal medyay覺 da kapsayacak bir biçimde genilemitir.

Ancak, bas覺n覺m覺z覺n bugünkü yap覺s覺n覺 da içtenlikle ortaya koymak zorunday覺z. Gazete, televizyon, dergi, radyo, haber ajans覺, internet-elektronik yay覺nc覺l覺覺 kapsayan sektörümüzde, bas覺n meslek ve etik ilkelerine uymayan kiiler boy göstermektedir. 襤steyen herkes, eitimine, bilgi birikimine bak覺lmaks覺z覺n habercilik yapabilmektedir.

Günümüz Türkiye’sinde bas覺n sektöründe yaanan sorunlar覺n en büyük nedeni de bu kurals覺zl覺kt覺r. Sadece okuma yazma bilmeniz, gazetecilik yapman覺z için yeterlidir. Gerçek gazetecilik eitim ve bilgi gerektirmesine kar覺n, gazetecilik, isteyen herkesin kurals覺zca yapabilecei bir i durumundad覺r.

Oysa Türkiye’de, pek çok ülkede olduu gibi, mesleklerle ilgili yasal düzenlemeler varGENEL1d覺r. Herkes avukatl覺k ya da doktorluk yapamaz. Eczac覺l覺k, mühendislik, mimarl覺k, öretmenlik, muhasebecilik eitim gerektiren mesleklerdir. Bu eitimi veren fakültelerin diplomas覺na sahip olmak ve çeitli yükümlülükleri yerine getirmek gerekir.

Bas覺n覺m覺z覺n bugünkü içler ac覺s覺 bu durumu, Türkiye’nin dört bir yan覺ndaki gerçek gazetecileri rahats覺z etti, halen de ediyor.

 

Mesleimizin onurunu korumak için yola ç覺kt覺k

Gazetecilik mesleinin onurunu korumak ve hak ettii sayg覺n konuma ulamas覺n覺 salamak için yakla覺k 20 bin bas覺n mensubunun güç birlii yaparak, Gazeteciler Konfederasyonu çat覺s覺 alt覺nda bir araya geldiini de sözlerine ekleyen Konfederasyon Bakan覺 Kolayl覺, konumas覺n覺 öyle sürdürdü:

“Birinci Genel Kurulunu May覺s 2014’te Ankara’da yapt覺覺m覺z Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye genelinde örgütlü 8 federasyon ile bu federasyonlara üye 82 bas覺n meslek kuruluunun gücünü tek çat覺 alt覺nda toplad覺.

Bu örnek güç birliinin 2. Bakanlar Kurulu Toplant覺s覺’n覺, bugün Edirne Gazeteciler CeKULLAN2miyeti’nin ev sahipliinde bu güzel ilimizde yap覺yor olman覺n heyecan覺 içindeyiz.

Türkiye’nin dört bir yan覺ndan gelerek Edirne’de buluan meslektalar覺m覺z, hem bas覺n覺n sorunlar覺n覺 masaya yat覺racak ve çözüm önerileri üretecek, hem de Edirne’nin doal ve tarihi güzelliklerini yak覺ndan tan覺ma olana覺 bulacak.”

Yay覺n yasa覺 yoluyla bas覺n özgürlüü engellenemez

Gazetecilik mesleinin ve demokrasinin olmazsa olmaz覺 konumundaki bas覺n ve halk覺n haber alma özgürlüünün önemine de k覺saca deinen Kolayl覺 “Bilindii gibi meslektalar覺m覺z, kamu kurumlar覺n覺 ve bu kurumlar覺n çal覺malar覺n覺 toplum ad覺na denetlemek, eletirmek, kamuoyuna bilgi aktarmakla ödevlidir. Toplumun haber alma özgürlüü ad覺na görev yapan meslektalar覺m覺z覺n, bu görevlerini yaparken engellenmeleri, bas覺n özgürlüünü k覺s覺tlama anlam覺n覺 ta覺r” dedi ve konumas覺na öyle devam etti:

“Anayasa’da bas覺n覺n özgür olduu ve bas覺n覺n demokratik bir toplumda zorunlu ve ölçülü olmas覺n覺n gerektii aç覺kça yaz覺l覺d覺r.  Ayr覺ca, insan haklar覺n覺 temel alan gelimi demokrasilerin olmDSC_6463azsa olmazlar覺; effafl覺k, toplumun bilgi edinme hakk覺 ve bas覺n özgürlüüdür.

Bu nedenle, yay覺n yasa覺 yoluyla bas覺n覺n ve toplumun haber alma özgürlüünün k覺s覺tlanmamas覺 gerektii görüündeyiz.

Demokratik toplumda ancak istisna olmas覺 gereken yay覺n yasa覺 uygulamas覺n覺n, ülkemizde genel bir kurala dönümemesi gerektiini özellikle vurgulamak istiyorum. “

Bar覺 dili, çar覺m覺z destek gördü

Gazeteciler Konfederasyonu’nun Siirt’te yapt覺覺 ilk Bakanlar Kurulu toplant覺s覺nda “Bas覺nda bar覺 dili kullan覺m覺n覺” gündeme getirdiklerini de an覺msatan Kolayl覺, bu konuyla ilgili u bilgileri verdi:

“ Aradan geçen sürede gördük ki; Gerçekten de bar覺 gazetecilii dili, aç覺kl覺k dilidir. S覺radanl覺覺n dilidir. Mümkün olduu kadar çok sesi duyabilmektir.

Bar覺 dili kullan覺m覺nda aç覺k veya gizli bir ayr覺mc覺l覺k yoktur. Bar覺 gazetecilii dili olumlu beklentiler yarat覺r. Bar覺 gazetecilii dili yarat覺c覺l覺覺 kucaklar, herkesin onuruna yer verir ve buna inan覺r, olaylar覺 olduu gibi yans覺t覺r.

Bu bilinçle; Bas覺nda bar覺 dili kullan覺m覺 çar覺s覺 yapm覺t覺k. Aradan geçen sürede bar覺DSC_6502 dili kullan覺m覺n覺n özellikle yerel bas覺nda yayg覺nl覺k kazand覺覺n覺 memnuniyetle izliyoruz.

Meslektalar覺m覺z yak覺ndan ahit olduu gibi sektörümüzde yaad覺覺m覺z en önemli sorunumuz, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasas覺’nda yer alan bas覺n özgürlüünün k覺s覺tlay覺c覺 maddelerdir.

襤fade ve bas覺n özgürlüü demokrasinin olmazsa olmaz覺d覺r ve Türkiye’de demokratik yaam覺n temel sorunu ne yaz覺k ki bas覺n ve ifade özgürlüüdür. Halk覺n haber alma hürriyetinin ilerlii için, bas覺n ve ifade özgürlüü temel gerekliliktir.

Özellikle son on y覺lda Avrupa Birlii uyum süreciyle balayan yarg覺 reformu kapsam覺nda, hukuk ve ceza alan覺ndaki temel kanunlarda deiiklikler yap覺lsa da, ifade ve bas覺n özgürlüü alan覺n覺 kapsayan deiiklikler dilediimiz düzeyde olmam覺t覺r.

Demokratikleme ve temel hak ve özgürlüklerin gelimesi bak覺m覺ndan bu güne kadar yap覺lan tüm bu düzenleme ve iyiletirmelere ramen ifade ve bas覺n özgürlüü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaanmaktad覺r.

Mevzuattan kaynaklanan sorunlar yap覺lan düzenlemelerle zaman içerisinde koDSC_6532layl覺kla giderilebilir. Fakat ifade ve bas覺n özgürlüü sorunu bata yönetim, yarg覺 ve toplum zihniyeti olmak üzere çok boyutlu bir yakla覺m ve deiimle çözümlenebilir.

Gazeteciler Konfederasyonu olarak, Türkiye’de insan覺m覺za herhangi bir bask覺 ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meru bir ekilde ifade edebilme hakk覺n覺n evrensel ölçülerde tan覺nmas覺 ve sorunsuz bir ekilde uygulanmas覺, toplumsal bar覺, hogörü, uzla覺, ifade ve bas覺n özgürlüünün sorun olmaktan ç覺kmas覺 için youn çaba harc覺yoruz. Bu çabay覺, Gazeteciler Konfederasyonumuzun siz deerli üyeleri ile birlikte sürdürmekten büyük onur ve gurur duyuyorum.”

Sal覺k Bakan覺 Müezzinolu:DSC_6534

Sal覺k Bakan覺 olarak bas覺n覺n sal覺kl覺 olmas覺n覺 isterim

Sal覺k Bakan覺 Mehmet Müezzinolu ise konumas覺nda bas覺n覺n önemine deindi ve bir Sal覺k Bakan覺 olarak bas覺n覺n da sal覺kl覺 olmas覺 için ne gerekiyorsa yapmaya haz覺r olduunu belirterek öyle konutu:

“ Bas覺n覺n sorunlar覺n覺 paylamak için Edirnemizde buluan tüm gazetecileri selaml覺yorum. Bas覺n ad覺na üzerinde durulmas覺 gereken en önemli iki kelimedir bas覺n özgürlüü ve bar覺 dili…Bas覺n özgürlüü hukuk devleti, güçlü demokrasi için zorunluluktur. Bas覺n覺 y覺pratma veya parlatma arac覺 amac覺yla kullanmak isteyen anlay覺tan kurtarmak laz覺m.

Sal覺k Bakan覺 olarak bas覺n覺n da sal覺kl覺 olmas覺n覺 isterim. Birlikte bir yerlere basamak basamak  götürebiliriz. Demokrasi ve hukuk devleti ad覺na çok daha baar覺l覺 olunacakt覺r. ZaDSC_6423man zaman ayr覺sak da at覺sak da sizlerle birlikte gelecee yürümek çok önemlidir.”

Bas覺n覺n iyi yerlere gelmesinde siyasetin de sorumluluu vard覺r

“ Mesleki sayg覺nl覺覺 ve etik kurullar覺 merkeze alarak en iyi yerlere bas覺n覺 ta覺mak laz覺m. Bunun için de siyasetin de sorumluluklar覺 vard覺r. Eksiklerimiz neyse iletilsin” diyen Sal覺k Bakan覺 Müezzinolu konumas覺n覺 öyle sürdürdü:

“Yerel medyam覺z da çok önemlidir. Özellikle seçim zamanlar覺 ortaya ç覺kan bas覺n kurulular覺na izin vermemek laz覺m.DSC_6491 Bu gibi giriimlerin gerçek amac覺 gazetecilik yapmak deil, ç覺kar beklentisi dorultusunda bas覺n覺 kullanmakt覺r.

Birlikte baarabileceimiz yol haritalar覺n覺 birlikte olutural覺m. Bas覺n ne kadar güçlü ise toplumun geliimi de o kadar güçlü olur. Ülkemizin hedeflerinde bas覺n覺n rolünün de ne olaca覺n覺 bilerek, bas覺n覺 bu hedeflere doru kilitleyebiliriz.”

 


  • HABERLER
    DUYURULAR