Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ Haberler
Edirne Gazeteciler Dernei (EGD) pandemi s羹recinde b羹y羹k 繹zveri ile 癟al覺an y繹neticilerle sal覺k 癟al覺anlar覺na hitaben d羹zenlenen plaket t繹reni Devlet Konukevi'nde yap覺ld覺.

Edirne Gazeteciler Dernei (EGD) pandemi sürecinde büyük özveri ile çal覺an yöneticilerle sal覺k çal覺anlar覺na hitaben düzenlenen plaket töreni Devlet Konukevi'nde düzenlendi.

                EGD'nin 'Minnettar覺z' dedi yönetici ve sal覺k çal覺anlar覺na hitaben düzenledii plaket takdim töreni Devlet Konukevi'nde yap覺ld覺. EGD Bakan覺 Derya Sar覺larl覺 öyle konutu:            

                "Burada bizlere büyük bir özveriyle, hayatlar覺n覺 da riske atarak hizmet veren tüm çal覺anlar ad覺na, onlar覺 temsilen aram覺zda yer alan deerli insanlara birer minnet plaketi taktim edeceiz.

                Plaket vermenin kendilerinin yapt覺klar覺 kar覺s覺nda yeterli olmayaca覺n覺n bilincindeyiz. Plakete 'Teekkürler' yazd覺rmam覺z nas覺l bize yetmeyip, minnettar覺z olarak deitirdikse, sadece plaket deil bundan sonra bu kiilere tüm toplumun yapt覺klar覺 hizmetleri hat覺rlayarak gereken önem ve sayg覺y覺 daha da fazlas覺yla göstermesini diliyorum. Bilindii gibi süreçte kamusal alandan, sosyal yaam koullar覺na kadar zorunlu deiiklikler yap覺ld覺. Her alanda k覺s覺tlamalar uygulan覺rken bu s覺k覺nt覺l覺 dönemde yöneticiler, doktorlar, sal覺k görevlileri, hemireler ve eczac覺lar görevlerinin ba覺nda normale göre çok daha zor ve s覺k覺nt覺l覺 artlarda hizmet vermeye devam etti.

                Neden plaket verdiimize gelince, Edirne Valisi Say覺n Ekrem Canalp'e pandemi süresince bugüne kadar valilik bünyesinde ve bal覺 kurumlarda gerçekletirilen hizmetlerle buralarda görev yapan tüm çal覺anlar ad覺na ve kendisinin organizasyonun Edirne'de ba覺 olarak gösterdii üstün çal覺ma azmi ve kararl覺l覺覺ndan dolay覺 veriyoruz.

                Edirne Belediye Bakan覺 Say覺n Recep Gürkan'a da Edirne Belediyesi'nin tüm imkanlar覺 ile pandeminin en az zararla atlat覺lmas覺 gayretlerindeki çabalar覺 ve pandemi ortam覺nda K覺rkp覺nar Yal覺 Güreleri'nin yap覺lmas覺ndaki kararl覺l覺覺ndan ötürü, tüm belediye çal覺malar覺n覺 da temsilen veriyoruz.

                Trakya Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Say覺n Erhan Tabakolu'na üniversite hastanesinin Edirne ile ile her alanda kurduu köprülerin pandemi süresince de sal覺k alan覺nda sürdürülmesi, pandemi ile ilgili bilimsel aç覺klamalar ve çal覺malardaki üstün baar覺lar覺n覺 dikkate alarak, hocam覺z覺n istekli ve özverili çal覺ma temposuna uymu tüm Trakya Üniversitesi çal覺anlar覺n覺 da temsilen veriyoruz.

                Edirne 襤l Sal覺k Müdürü Uzm. Dr. Say覺n Mustafa 襤shak Y覺ld覺r覺m'a, ilimizdeki tüm hastanelerde görev yapan tüm sal覺k çal覺anlar覺n覺, en uzak yerlere kadar gidip evlerde sal覺k hizmeti veren fedakar insanlar覺 temsilen veriyoruz.

                Edirne Tabip Odas覺 Bakan覺 Prof. Dr. Say覺n Gürcan Altun'a,  b覺rak覺n çal覺may覺, oturup, durman覺n bile çok zor olduu hastanelerde giydikleri koruyucu k覺yafetler, yüzlerindeki kat ve kat maskeler ve ayaklar覺ndaki t覺bbi çizmelerle hayat kurtarma çabas覺ndaki hekimlerimizi temsilen veriyoruz.

                Edirne Eczac覺lar Odas覺 Bakan覺 Say覺n Uygar Güler'e, yaz覺lan ilaçlar覺 7 gün 24 saat esas覺na göre hastalara verme gayreti ile tehlikelere kar覺 kesintisiz hizmet salayan tüm eczac覺lar ve eczane çal覺anlar覺 ad覺na veriyoruz.

                Edirne Aile Sal覺覺 Elemanlar覺 Dernei Bakan覺 Say覺n Filiz Birtane'ye, insanlar覺m覺z覺n en kolay ekilde ve ilk tercih olarak bavurduklar覺 ve art覺k aileden birisi olarak kabul ettikleri vefakâr dostlar覺m覺z aile sal覺k merkezlerinde görevli tüm çal覺anlar ad覺na veriyoruz.

                Plaket vermedeki bir amac覺m覺zda bu deerli kiileri bir kes daha gündeme getirmek ve insanlara pandeminin devam ettiini yaanan zorluklar覺n yenilenmemesi için yetkililerin söylediklerine uyulmas覺 vurgusunu yapmakt覺."

                Konumadan sonra törene geçildi ve Vali Ekrem Canalp’e Dernek Bakan覺 Derya Sar覺larl覺 ,Belediye Bakan覺 Recep Gürkan’a Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Bülent Ayan, TÜ Rektör Yard覺mc覺s覺 Prof. Dr. Murat Türky覺lmaz’a Yönetim Kurulu Üyesi Baran Yazgan, Sal覺k Müdürü Uz. Dr. Mustafa 襤shak Y覺ld覺r覺m’a Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Hüseyin A覺rseven, Tabipler Odas覺 Bakan覺 Prof. Dr. Gürcan Altun’a Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 襤smet Yara覺r, Edirne Eczac覺lar Odas覺 Bakan覺 Eczac覺 Uygar Güler’e Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Ömer Çak覺c覺, Edirne Aile Sal覺覺 Elemanlar覺 Dernei Bakan覺 Filiz Birtane’ye 襤l Genel Meclisi Üyesi 襤smail Al覺 takdim etti.

                Vali Ekrem Canalp konumas覺nda unlara yer verdi:

                "Sal覺k Müdürlüümüz de personelin neredeyse yüzde 60'a yak覺n覺, 2 bin 454 personel uana kadar takdirname ald覺. Bunlar覺n içerisinde sadece doktorlar覺m覺z, hemirelerimiz, sal覺k personelimiz olarak sal覺k memurlar覺m覺z deil hizmetlilerimiz de var, ebelerimiz de var, di hekimlerimiz de var. Di hekimlerimiz de gerektiinde filasyon çal覺malar覺na kat覺lmak suretiyle ihtiyaç duyulan her hizmette bize destek salad覺."

                TÜ Rektör Yard覺mc覺s覺 Prof. Dr. Murat Türky覺lmaz da "Valimizin önderliinde kimya bölümünde dezenfektan ürettik. 4 bin tonu uan at覺 ve hala üretmeye devam ediyoruz. Tüm birimler, tüm kamu kurulular覺 Valimizin önderliinde çok iyi çal覺t覺. Büyük bir sinerji olutu" dedi.

                Bakan Recep Gürkan da; “Burada ald覺覺m覺z H覺fz覺ss覺hha kararlar覺n覺n birçou Türkiye geneline yay覺ld覺, örnek kararlar oldu. Kukusuz zor bir dönem atlatt覺k hala da atlatmaya çal覺覺yoruz. Bu süreçte görevi ba覺nda vefat eden, ehit olan bütün sal覺k çal覺anlar覺n覺, bütün emekçileri bir kez daha rahmetle ve ükranla yâd ediyorum" diye konutu.

                Uz. Dr. Mustafa 襤shak Y覺ld覺r覺m ise "Süreç Edirne için çok ükür iyi geçti. Say覺n Valimizin önderliinde tüm kurumlarla beraber entegre olarak güzel çal覺malar yapt覺k. Pandeminin tüm dünyada ve Edirne’mizde nas覺l yay覺laca覺n覺 önceden öngörerek bir tak覺m çal覺malar yapt覺k. Sal覺k Bakanl覺覺m覺za da çok teekkür ederiz. Bu baar覺 ortak çal覺malar覺n eseri.Bütün arkadalar覺m覺z özveriyle çal覺t覺lar hepsine de tekrardan teekkür ediyorum."


  • HABERLER
    DUYURULAR