Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ Haberler
Kanunlarda de─či┼čikli─čin Anadolu bas─▒n─▒na etkisi
, ÔÇťVergi Usul Kanunu ve Baz─▒ Kanunlarda De─či┼čiklik Yap─▒lmas─▒na Dair Kanun Teklifi ile ─░cra ─░flas Kanunu ve Baz─▒ Kanunlarda de─či┼čiklik yap─▒lmas─▒na dair haz─▒rl─▒klar ve bu de─či┼čikliklerin Anadolu Bas─▒n─▒ÔÇÖna EtkisiÔÇŁ konusunda g├Âr├╝┼člerimizi Edirne milletvekillerine arz ettik.
Kanunlarda de─či┼čikli─čin Anadolu bas─▒n─▒na etkisi

Say─▒n     ……..

Türkiye Büyük Millet Meclisi

              Edirne Milletvekili

Say─▒n Milletvekilim, 

Türkiye genelinde yakla┼č─▒k bin yerel gazeteyi temsil eden bizler; Bas─▒n ─░lan Kurumu (B─░K) Anadolu Gazete Sahiplerinin Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu deste─čiyle seçilmi┼č temsilcileri olarak,  “Vergi Usul Kanunu ve Baz─▒ Kanunlarda De─či┼čiklik Yap─▒lmas─▒na Dair Kanun Teklifi ile ─░cra ─░flas Kanunu ve Baz─▒ Kanunlarda de─či┼čiklik yap─▒lmas─▒na dair haz─▒rl─▒klar ve bu de─či┼čikliklerin Anadolu Bas─▒n─▒’na Etkisi” konusunda görü┼člerimizi arz etmek istiyoruz. 

Bilindi─či gibi; Anayasa’da güvence alt─▒na al─▒nan halk─▒n haber alma özgürlü─čünün gerçekle┼čmesi, yerel demokrasinin hayata geçmesi, e─čitim ve di─čer kamu görevlerinin yerine getirilmesini sa─člayan genelde bas─▒n─▒m─▒z─▒n, özelde yerel bas─▒n─▒m─▒z─▒n hayatiyeti büyük oranda B─░K sistemi ile verilen resmi ilanlara ba─čl─▒d─▒r.

Son y─▒llarda ilanlar─▒n birle┼čtirilmesi, i┼člerin bölünerek ilan s─▒n─▒rlar─▒ d─▒┼č─▒na ç─▒kmas─▒, do─črudan al─▒m ve acil al─▒m yöntemlerine s─▒kl─▒kla ba┼čvurulmas─▒, kooperatif ve dernek ilanlar─▒ ile özel e─čitim kurumu ilanlar─▒n─▒n yay─▒n zorunlulu─čunun kald─▒r─▒lmas─▒ gibi nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda daralma meydana gelmi┼čtir.

Öte yandan sektördeki girdilerin kâ─č─▒t ba┼čta olmak üzere dövize dayal─▒ olmas─▒, dünya piyasalar─▒nda Çin’in gazete ka─č─▒d─▒ toplamas─▒ vb nedenlerle maliyetlerde ola─čanüstü art─▒┼člar göze çarpmaktad─▒r.

Korona virüs pandemisinin ekonomimiz üzerindeki etkisinin en a─č─▒r hissedildi─či sektörlerden biri de bas─▒l─▒ medya sektörüdür. Özel ilan gelirleri bu dönemde nerede ise yok denecek kadar azalm─▒┼č bulunmaktad─▒r. 

K─▒sa çal─▒┼čma ödene─či gibi tedbirler ile B─░K yönetimince pandemi sürecinde al─▒nan kimi tedbirler süreçte olumlu kar┼č─▒lanm─▒┼č olmakla birlikte kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒nan tablonun a─č─▒rl─▒─č─▒ kar┼č─▒s─▒nda yeterli olmas─▒n─▒n mümkün olmad─▒─č─▒ aç─▒kt─▒r.

Hal böyle iken 1 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na sunulan ve kabul edilen Vergi Usul Kanununda ve Baz─▒ Kanunlarda De─či┼čiklik Yap─▒lmas─▒na Dair Kanun Teklifi, Maliye Bakanl─▒─č─▒’nca verilen baz─▒ resmi ilanlar─▒n art─▒k gazetelere verilmemesi anlam─▒na gelecektir. Öte yandan, benzer sonuçlara yol açacak bir çal─▒┼čman─▒n Adalet Bakanl─▒─č─▒’nca haz─▒rl─▒klar─▒n─▒n yürütüldü─čü duyumlar─▒ taraf─▒m─▒za ula┼čm─▒┼č bulunmaktad─▒r.

Bu noktada alt─▒n─▒ çizmek ve tekrar hat─▒rlatmak isteriz ki; “Gazetelere verilen resmi ilan ücretlerin tamam─▒na yak─▒n─▒, Katma De─čer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, B─░K komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu pirimi vb. yollarla kamuya geri dönmektedir.”

Taraf─▒m─▒zdan geçmi┼č y─▒llarda yap─▒lm─▒┼č bir çal─▒┼čmay─▒ örnek vererek konuya biraz daha aç─▒kl─▒k getirmek gerekirse;

Eylül 2018’de Ordu Tribün Gazetesi katma de─čer vergisi dâhil 8 bin 791 liral─▒k resmi ilan alm─▒┼čt─▒r. Net ald─▒─č─▒ ilan geliri ise 6 bin 332,5 lirad─▒r. Gazete asgari kadrosunda bulundurmak zorunda oldu─ču fikir i┼čçileri için 3 bin 848,92 lira sigorta ödemi┼čtir. Muhtasar vergisi olarak da 2 bin 749,75 lira harcam─▒┼čt─▒r. Bu iki gider kaleminin toplam─▒ 6 bin 598,67 lirad─▒r ve ald─▒─č─▒ net resmi ilan gelirinden fazlad─▒r. Gazete kadrosunda zorunlu olarak bulundurmak durumunda oldu─ču fikir i┼čçilerine 11 bin 232 lira maa┼č ödemek durumumdad─▒r. ─░┼čletme masraflar─▒ ile bask─▒ masraflar─▒ da bu giderlere ilave edilmek zorundad─▒r. Gelir ve kurumlar vergisi de buna eklenmek durumundad─▒r. Dolay─▒s─▒ ile özelde vergi dairesi ve yarg─▒ ilanlar─▒n─▒, genelde resmi ilanlar─▒ yük gibi gösteren bürokratik anlay─▒┼č konuyu tek boyutlu takdim ederek yanl─▒┼č bir sonuca varmaktad─▒r.

Yerel gazeteler istihdam ve sosyal denge olu┼čturulmakta, vazgeçilmez bir kamu görevi icra etmektedir. Ayr─▒ca gazetecilik alan─▒ t─▒pk─▒, milli güvenlik, milli e─čitim, ula┼čt─▒rma gibi bir kamu görev alan─▒d─▒r.

Pandeminin ekonomimize, i┼čletmelerimize ve sosyal hayat─▒m─▒za getirdi─či olumsuzluklar─▒n ortadan kald─▒r─▒lmaya çal─▒┼č─▒ld─▒─č─▒ s─▒rada böylesi bir de─či┼čikli─čin genel yakla┼č─▒mlara, hayat─▒n do─čal ak─▒┼č─▒na ayk─▒r─▒ oldu─ču aç─▒kt─▒r.

An─▒lan de─či┼čikliklerin yasala┼čmas─▒ demek; “Bir kamu görev alan─▒n─▒n hayatiyetini ortadan kald─▒rma, i┼čsizlik, kamunun vergi ve sigorta gelirlerinden mahrum kalmas─▒ gibi arzu edilmeyen ve özellikle yerel gazetelerin kapanmas─▒ ile sonuçlanacak bir sürecin ya┼čanmas─▒ demektir.”

Özellikle yerel bas─▒n─▒n toplum ad─▒na yapmakta oldu─ču hizmeti yeterince alg─▒lamad─▒─č─▒n─▒ de─čerlendirdi─čimiz bürokratik yakla┼č─▒mlar─▒n terkedilerek, toplam fayda esas─▒na dayal─▒, kamu ç─▒kar─▒ esasl─▒ bak─▒┼č aç─▒s─▒n─▒n hayata geçmesi ve an─▒lan tekliflerin geri çekilmesini arz ve talep ediyoruz.

Sayg─▒lar─▒m─▒zla.

 

Bas─▒n ─░lan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri

┼×evket ERZEN                                      Mustafa ARSLAN                     M. Nuri KOLAYLI

B─░K Yönetim Kurulu Üyesi                  B─░K Genel Kurul Üyesi            TGK Genel Ba┼čkan─▒-B─░K Gnl Krl Üyesi

sevketerzen@gmail.com                   ma@konyayenigun.com        nuri@kolayli.com

GSM: 0(532) 747 19 15                     GSM: 0(532) 278 26 16         GSM:  0(532) 241 40 83               

 

 

 
 

 

TÜRK─░YE GAZETEC─░LER KONFEDERASYONU TAR─░HÇES─░

Günümüz Türkiye’sinde bas─▒n meslek kurulu┼člar─▒n─▒ tek çat─▒ alt─▒nda toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, demokratik yönetim, e┼čit ve hakça temsil ile bas─▒n─▒n sorunlar─▒na etkin çözümler üretme hedefiyle do─čdu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kurulu┼č öyküsü, 15 y─▒l─▒ a┼čk─▒n süreyle dayan─▒┼čma içinde güç birli─či yapan meslek örgütlerinin, tek adam olma ve antidemokratik uygulamalarla t─▒kanma noktas─▒na gelen bir kurumdan kurtularak, ça─čda┼č, demokratik ve çok sesli bir yap─▒y─▒ olu┼čturma çabalar─▒na dayan─▒yor.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, ülkemiz genelinde 8 gazeteciler federasyonunu bir araya getiren, üye ve temsil yetkisi veren federasyonlarla birlikte 84 gazeteciler cemiyeti ile bas─▒n derneklerinin güç birli─či yapt─▒─č─▒, yakla┼č─▒k 20 bin medya çal─▒┼čan─▒n─▒n en üst çat─▒ meslek kurulu┼čudur.

TGK’nin kurucu ba┼čkanl─▒─č─▒n─▒ ve genel ba┼čkanl─▒─č─▒n─▒, ayn─▒ zamanda Bursa Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ da olan Nuri Kolayl─▒ yapmaktad─▒r.

TÜRK─░YE GAZETEC─░LER KONFEDERASYONU YÖNET─░M KURULU

M. Nuri Kolayl─▒           (Genel Ba┼čkan)
Feridun Faz─▒l Özsoy    (Genel Ba┼čkan Vekili) 

Sefa Özdemir             (Te┼čkilattan Sorumlu Genel Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Adem Alemdar           (Genel Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Cem Kaytan                (Genel Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Erdo─čan Eri┼čen           (Genel Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Gaye Co┼čkun               (Genel Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Mehmet Çelik            (Genel Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Ramazan Demir         (Genel Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Ergun Ata                   (Genel Sekreter)

Ali Cihangir                (Genel Sayman) 

Mevlüt Yeni                (D─▒┼č ─░li┼čkiler Genel Koordinatörü)

Sinan Tunç                  (Genel Koordinatör)

Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Abdullah Temizyürek,  Atilla Durak, Erkan Sa─člam, M. Erkan Y─▒lmaz, Mehmet Ergun, Osman H. Kirac─▒, Osman Koca, Vahap Güner

Ali Filizkan, Arif Kurt, Bekir Bayram, Deniz Ba┼čl─▒, Derya Sar─▒larl─▒, Kür┼čat Tuncel, M. Emin Turpçu, Sezai Köprülü

 

 

 

TÜRK─░YE GAZETEC─░LER KONFEDERASYONUNA ÜYE FEDERASYONLAR

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Ba┼čkan─▒ M. Nuri Kolayl─▒,

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Ba┼čkan─▒ Gaye Co┼čkun,

Anadolu Gazeteciler Federasyonu (ANAGF) Genel Ba┼čkan─▒ Sefa Özdemir,

Do─ču Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Genel Ba┼čkan─▒ Feridun Faz─▒l Özsoy,

Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Genel Ba┼čkan─▒ Cem Kaytan ,

Güneydo─ču Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Ba┼čkan─▒ Mehmet Çelik,

─░ç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (─░GF) Genel Ba┼čkan─▒ Adem Alemdar,

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Genel Ba┼čkan─▒ Erdo─čan Eri┼čen,

Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Ba┼čkan─▒ Ramazan Demir.

 

TÜRK─░YE GAZETEC─░LER KONFEDERASYONUNA ÜYE GAZETEC─░LER CEM─░YETLER─░ ─░LE DESTEK VEREN BASIN MESLEK KURULU┼×LARI

Ad─▒yaman Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Zeki D─▒┼čkaya,
Afyonkarahisar Gazeteciler Dayan─▒┼čma Derne─či Ba┼čkan─▒ Sezer Küçükkurt,
A─čr─▒ Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Aleattin Aslan,
Akdeniz Gazete Sahipleri Derne─či Ba┼čkan─▒ Ahmet Duran Yenigün,
Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ya┼čar Karatay,
Alanya Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Gaye Co┼čkun,
Amasya Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Cihan Okur,
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ ─░dris Ta┼č,
Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Deniz Ba┼čl─▒,
Artvin Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Zeki Alkan,
Ayd─▒n Büyük┼čehir Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Cem Ulucan,
Bal─▒kesir Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ramazan Demir,
Bart─▒n Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Hac─▒ Bulut,
Batman Çal─▒┼čan Gazeteciler Derne─či Ercan Atay,
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Murat Okutmu┼č,
Bey┼čehir Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ ┼×eref Ya┼čar,
Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Mehmet Ergun,
Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Mahmut Arda,
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Özcan Çiri┼č,
Bolu Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Bülent Velio─člu,
Burdur Gazeteciler Cemiyeti Kür┼čat Tuncel,
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ M. Nuri Kolayl─▒,
Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Hafize Ak─▒nc─▒,
Çorlu (Tekirda─č) Gazeteciler Derne─či Ba┼čkan─▒ Levent Silistre,
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ ┼×evket Erzen,
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Muhammet Karaçay,
Diplomasi Muhabirleri Derne─či Ba┼čkan─▒ Mahmut Gürel,
Do─ču Anadolu (Erzurum) Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Feridun Faz─▒l Özsoy,
Edirne Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Derya Sar─▒larl─▒,
Ekonomi Muhabirleri Derne─či Ba┼čkan─▒ Turgay Türker,
Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Muzaffer Ko┼čan,
Fethiye Gazeteciler Derne─či Osman Bayku┼č,
F─▒rat Havzas─▒ (Elaz─▒─č) Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Semih Erdem,
Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Ba┼čkan─▒ Nazmi Bilgin,
Gaziantep Bas─▒n Cemiyeti Derne─či Ba┼čkan─▒ Arif Kurt,
Giresun Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Bekir Bayram,
Gümü┼čhane Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Sezai Köprülü,
Hatay Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Abdullah Temizyürek,
I─čd─▒r Gazeteciler ve ─░leti┼čim Derne─či Ba┼čkan─▒ Ayd─▒n Deniz,
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Mustafa Ba┼č,
─░nternet Gazetecileri ve Blog Yazarlar─▒ Derne─či Ba┼čkan─▒ Sinan Tunç,
─░skenderun Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ R─▒zkullah Terbiyeli,
Kahramanmara┼č Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Aslan Deveboynu,
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Metin Kaya,
Karamano─člu Mehmet Bey (Karaman) Gazeteciler Cemiyeti Hüseyin O─čuz,
Kars Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ercüment Da┼čdelen,
Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ M. Erkan Y─▒lmaz,
K─▒br─▒s Türk Turizm Yazarlar─▒ ve Gazetecileri Derne─či Nazmi P─▒nar,
K─▒r─▒kkale Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Cengiz Selci,
K─▒rklareli Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Cengiz Uçar,
K─▒r┼čehir Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Mehmet Emin Turpçu,
Kilis Bas─▒n Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Abdullah Alpa─č,
Konya Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Sefa Özdemir,
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Erkan Sa─člam,
Magazin Gazetecileri Derne─či Ba┼čkan─▒ Okan Sar─▒kaya,
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Vahap Güner,
Manisa Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ali Filizkan,
Mardin Gazeteciler Derne─či Ba┼čkan─▒ Mehmet Çelik,
Mu─čla Büyük┼čehir Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Cem Kaytan,
Mu┼č Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Emrullah Özbey,
Nev┼čehir Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Osman Koca,
Ni─čde Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Alpaslan Düzgün,
Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derne─či Ba┼čkan─▒ Erdo─čan Eri┼čen,
Osmaniye Cebelibereket Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ali Cihangir,
Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derne─či Ba┼čkan─▒ Mustafa Bayrak,
Sakarya Gazeteciler Birli─či Ba┼čkan─▒ Zeki Ayd─▒ntepe,
Siirt Gazeteciler ve Yard─▒mla┼čma Derne─či Ba┼čkan─▒ Atilla Durak,
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Cengiz Demirel,
Sivas Gazeteciler Derne─či Ba┼čkan─▒ Orhan Üngör,
┼×anl─▒urfa Çal─▒┼čan Gazeteciler Derne─či Ba┼čkan─▒ Tahir Gülebak,
┼×anl─▒urfa Gazeteciler Birli─či Ba┼čkan─▒ Veysel Polat,
┼×─▒rnak Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan Cafer Bal─▒k,
Tokat Gazeteciler Televizyoncular Radyocular Derne─či Ba┼čkan─▒ ─░hsan Uluözlü,
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ersen Küçük,
Tunceli Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ali Haydar Gözcü,
Türkçe Konu┼čan Ülkeler Uluslararas─▒ Gazeteciler Derne─či Ba┼čkan─▒ Güngör Yavuzarslan,
Türkiye Foto Muhabirleri Derne─či Ba┼čkan─▒ R─▒za Özel,
Türkiye Haber Kameramanlar─▒ Derne─či Ba┼čkan─▒ Aytekin Polatel,
Türkiye Spor Yazarlar─▒ Derne─či Genel Ba┼čkan─▒ O─čuz Tongsir,
U┼čak Gazeteciler Derne─či Ba┼čkan─▒ Serkan Karayol,
Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Fatih Sevinç,
Yalova Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Ayhan Polat,
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Osman Hakan Kirac─▒,
Zonguldak-Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti Ba┼čkan─▒ Mustafa Emen.


  • HABERLER
    DUYURULAR