Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ Haberler
al覺an Gazeteciler G羹n羹n羹 kutluyoruz
Edirne Gazeteciler Dernei Bakan覺 Derya Sar覺larl覺, “Her türlü zorlua kar覺 görevini doruluktan ve dürüstlükten ayr覺lmadan yerine getiren tüm meslektalar覺m覺 kutluyorum” dedi.
al覺an Gazeteciler G羹n羹n羹 kutluyoruz
Edirne Gazeteciler Dernei Bakan覺 Derya Sar覺larl覺, “Her türlü zorlua kar覺 görevini doruluktan ve dürüstlükten ayr覺lmadan yerine getiren tüm meslektalar覺m覺 kutluyorum” dedi.
 
Sar覺larl覺, 10 Ocak Çal覺an Gazeteciler Günü dolay覺s覺yla yapt覺覺 yaz覺l覺 aç覺klamada, 1961 y覺l覺nda gazetecilerin çal覺ma haklar覺nda önemli iyiletirmeler getiren 212 say覺l覺 Yasa’n覺n yürürlüe girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasay覺 protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yay覺mlamama karar覺 ald覺klar覺n覺 hat覺rlatarak, tarihsel gelimeyi öyle aktard覺:
 
“Bu gelime kar覺s覺nda, gazeteciler 10 Ocak 1961 günü haklar覺na ve bas覺n özgürlüüne sahip ç覺kmak amac覺yla sendika binas覺 önünde toplanarak Vilayet’e kadar bir yürüyü yapt覺lar. Gazeteciler, patronlar覺n boykot karar覺 kar覺s覺nda ise Sendika’n覺n öncülüünde, ‘Bas覺n’ ad覺yla kendi gazetelerini 11,12,13 Ocak 1961 tarihlerinde yay覺mlad覺lar.
 
O tarihten sonra 10 Ocak, ‘Çal覺an Gazeteciler Bayram覺’ olarak kutland覺. 1971 y覺l覺ndaki 12 Mart müdahalesinden sonra ise çal覺anlar覺n haklar覺 ve bas覺n özgürlüüne getirilen k覺s覺tlamalara tepki olarak 10 Ocak, ‘Bayram’ olmaktan ç覺kar覺ld覺 ve ‘Çal覺an Gazeteciler Günü’ olarak an覺lmaya balad覺.”
 
Sar覺larl覺, insanlar覺n günümüzde sürekli gelien teknolojininde salad覺覺 imkanlarla gazeteciler taraf覺ndan oluturulan haber, fotoraf ve görüntüleri çok k覺sa süre sonra dünyan覺n her noktas覺ndan örenebilme olana覺na kavutuunu ifade ederek, “Edirne’de de bu görevi en güzel ekilde yerine getiren çok say覺da meslekta覺m var. Bu kiiler, görevlerini yaparken yeterli ekonomik koullardan yoksun, i garantisi olmadan, sendikal haklar覺 bulunmadan ve özveriyle çal覺覺yorlar” dedi.
 
Her meslekte olduu gibi gazetecilikte de al覺agelmi ve olmas覺 gereken prensiplerin d覺覺nda çal覺ma yöntemlerini uygulayanlar覺n bulunabileceine de dikkati çeken Sar覺larl覺, unlar覺 söyledi:
 
“Kent merkezinde 7 günlük, 2 haftal覺k gazete ile 1 TV ve internet ile radyolar yay覺n yap覺yor. Bu sektörde 10’larca kii (Muhabir, grafiker, matbaac覺) ekmek yiyor. Bu kurulular覺n sahip ve çal覺anlar覺n覺n ne kadar zor artlarda olduunu en iyi bilen kiilerdenim. Çünkü yerel gazetede meslee balad覺m. Y覺llarca da yerel ve yayg覺n bas覺nda görev yapan arkadalar覺mla hemen her gün görüüp, mesleki konular覺 ele al覺yoruz.
 
Bu vesile ile bir konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Çeitli mesleki toplant覺lara kat覺l覺yorum. Gittiim yerlere illerden getirilen gazeteleri de da覺t覺yorlar. Bunu sevinerek söylüyorum ki Edirne’de yay覺nlanan yerel gazeteler bir çok ilde yay覺nlanan gazetelerin haber, mizanpaj ve teknik bak覺m覺ndan çok ileride buluyor. Bu konuda Edirne bas覺n覺 Türkiye’nin önde gelen illeri aras覺nda. Bu deerlendirme, toplant覺lara beraber gittiim gazetecilerin de görüü.”
 
Sar覺larl覺, “Gazeteciler Günü’nün gelecek y覺llarda gazetecilere salanacak yasal haklar, ekonomik kazançlar sayesinde yeniden bayram olarak kutlanmas覺 dileimle, tüm bas覺n çal覺anlar覺na sevgi ve sayg覺lar覺m覺 sunuyorum” dedi.

  • HABERLER
    DUYURULAR