Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ Tarih癟e
Edirne Gazeteciler Dernei (EGD) 1987 y覺l覺nda Kurucu Bakan覺 Mehmet Karagöz ve kurucu yönetim kurulu Bülent Ayan, Gönül Uyan覺kt覺r, Erdinç Ovatman, Nihan Arseven, anver Orunç, Hüseyin Solmaz taraf覺ndan ilk kongreyle kuruldu.
 
Edirne'de gazetecilik mesleinin çok eski tarihlerden beri yap覺la gelmesi, ancak gazetecilerin bir meslek örgütünün bulunmamas覺 sorunu böylece çözülmü oldu.
 
Edirne Gazeteciler Dernei k覺sa süre içerisinde kent merkezi ile ilçelerde faaliyet gösteren bas覺n kurulular覺 çal覺anlar覺n覺 üyesi yaparak Trakya'n覺n ilk ve en önemli bas覺n meslek kuruluu haline geldi.
 
Günümüze kadar, Edirne'de bir ilk olan K覺rkp覺nar Gazetesi bata olmak üzere, Kurtulu, Cumhuriyet gazeteleri ile Edirne Bas覺n Tarihi kitab覺 ve bas覺n bültenleri yay覺nlad覺. Çok say覺da bas覺n baar覺 yar覺mas覺, kompozisyon yar覺mas覺 yapt覺. Dernek çok say覺da sosyal aktivite de gerçekletirdi.
 
EGD, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Bas覺n Konseyi üyesi olup Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile yak覺n çal覺malar yapmaktad覺r. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baikanlar Konseyi toplant覺s覺 bu çerçevede, Türkiye'nin çeitli illerinden 150 kadar cemiyet bakan覺 ve elerini 3 gün boyunca Edirne'de a覺rlad覺.
 
Derneimiz, bas覺n çal覺anlar覺n覺n eitimi amaçl覺 panel, konferans ve eitim çal覺malar覺 yapmaktad覺r.
 
Avrupa Birlii S覺n覺r Ötesi 襤birlii çerçevesinde Bulgaristan'覺n Yambol Gazeteciler Dernei ile birlikte çeitli projeler haz覺rlayan EGD, merhum Edirne Valisi Fahri Yücel'in katk覺s覺yla Mithatpaa Mah. Mahkeme Bahçe Sok No:1 Edirne adresindeki 100 y覺ll覺k tarihi Edirne evini sat覺n alarak, dernek ihtayaçlar覺 için kullanmaya balam覺t覺r.
 
EGD son olarak Babakanl覺k Bay覺n Yay覺n ve Enformasyon Genel Müdürlüü, Edirne Valilii ile ortaklaa Trakya Yerel Medya Eitim Semineri yap覺lmas覺 için giriimde bulunmutur. Seminere, Çanakkale, Tekirda, K覺rklareli ve Edirne illerinden 120, Balkan ülkelerinden 24, KKTC, Azerbaycan ve Ankara'da görev yapan d覺 bas覺n temsilcilerinden 10 kii davet edilmitir.
 
Seminere Devlet Bakan覺 ve Bakan Yard覺mc覺s覺 Bülent Ar覺nç ile çok say覺da kurumun genel müdürü, akademik kiiler de kat覺lacakt覺r.
HABERLER
DUYURULAR